Nassaustraat 18, 9671 BW Winschoten  
0597 672 692   info@moorlag-ttb.nl

Privacy- en cookieverklaring

 

Privacy- en cookieverklaring

 

Via de website moorlag-ttb.nl van Moorlag Technisch Tekenbureau worden persoonlijke gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Moorlag Technisch Tekenbureau acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Nederlandse privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens worden door moorlag-ttb.nl verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De communicatie tussen moorlag-ttb.nl en de gebruikers;
 • Het aanbieden van gepaste diensten;
 • Het monitoren en auditen van de website;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te bezoeken of het invullen van de contactpagina laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Moorlag Technisch Tekenbureau zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Bij bepaalde gegevens is het mogelijk om zelf te bepalen of u deze aan ons verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam (of bedrijfsnaam)
 • E-mailadres
 • Overige contactgegevens

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de eerdergenoemde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw gegevens enkel in overleg door of aan de partijen met wie u contact heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld aannemers, leveranciers of installateurs die u kunnen voorzien van advies of kunnen assisteren bij uw opdracht.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Moorlag Technisch Tekenbureau heeft gesloten, of indien dit wettelijk verplicht is.

Onze website

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. In bepaalde situaties vragen wij u wel om persoonlijke informatie.

 • Als u ons een bericht stuurt via ons contactformulier, vragen wij u om uw naam, e-mailadres en het onderwerp van uw berichtgeving, zodat wij op uw vraag of opmerking kunnen reageren. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u uw vraag stellen via ons telefoonnummer 0597 672 692.

Google Analytics Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa of de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze stukjes code worden cookies geplaatst. Lees de Servicevoorwaarden en Privacybeleid van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen. De informatie die deze netwerken verzamelen, kan worden overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken zijn allen Privacy Shield gecertificeerd. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield-programma en om de certificering van de desbetreffende diensten te bekijken.

Uw rechten als contactpersoon

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het contactformulier kenbaar maken aan Moorlag Technisch Tekenbureau. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via de website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vraag of klacht

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.